ขยายอายุเกษียณ ในกฎบริษัท

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

ถ้าต้องการขยายเวลาเกษียณ ในกฎบริษัท จาก 55เป็น 60 โดยให้มีผลบังคับใช้ กับพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ ตลอดจน พนักงานที่จะรับเข้าใหม่ ในอนาคต จะต้องทำอย่างไรหรอค่ะ 

กรณีตามคำถามของคุณพจนีย์ คิม ทนายขอตอบดังนี้ครับ 
นจ.สามารถทำได้ด้วยการแก้ไขระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพราะการแก้ไขขยายอายุเกษียณเป็นคุณแก่ ลจ. นจ.สามารถทำได้เองครับ ทำระเบียบฯในเรื่องดังกล่าวเสร็จก็ติดประกาศแจ้งให้ ลจ.ทราบ เพียงเท่านี้ก็มีผลใช้บังคับได้แล้ว


 ทนายป๊อด    8/4/2020 3:41:19 PM  


 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน