กฎหมายแรงงาน และการจัดการธุรกิจในประเทศไทย

 ตั้งกระทู้ใหม่  เว็บบอร์ด

การจัดการธุรกิจในประเทศไทยกับพนักงานผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541)  ทนายแรงงาน (“ LPA”) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผลกระทบในวงกว้างควบคู่ไปกับบทลงโทษทางกฎหมายที่สามารถกำหนดได้ตามควร พวกเขาละเมิดกฎหมายนี้ บทความนี้กล่าวถึงประเด็นที่สำคัญที่สุดหลายประการของพระราชบัญญัตินี้และข้อบังคับ

 แสดงความคิดเห็น
ใส่ตัวอักษรตามที่เห็นด้านบน